Redovisning

Minns ni detta inlägg där jag frågade er om  vad ni anser om sexets betydelse i ett parförhållande?Ni var ett par stycken som, till min glädje, delade med er av era åsikter. Intressant verkligen att ni ändå hade ganska liknande åsikter gällande detta även om sex för övrig är en mycket personlig och egentligen ganska individuell handling. (Handling är kanske inte den rätta benämningen efterom det ligger så många känslor inblandade, men nu använder jag mig av den synonymen mot bättre vetande.)
 
 
De flesta av er ansåg att sexets betydelse inte var av så stor vikt att ett förhållande måste baseras eller för den delen ta slut på grund av dess uteblivnad, men att sex ändå är ett sätt att uttrycka de känslor som finns inför den andra parten vilket gör att risken för ett uppbrott änd tyvärr är möjlig. Synnerligen intressant, eftersom jag själv är av liknande åsikt. För att ta del av allas åsikter klicka på länken här intill: Kommentarer