Kontringar

Gör om ~ Gör rätt

En ny väg - låt det ta sin tid

Hellre tid än ruta noll

Ett försök - man vet inte innan man prövat